Zuzana Terešová - Macrobios

Zdravá strava na principech makrobiotiky

Makrobiotika

„Děláte-li stále totéž co dříve (minulost), budete mít (v budoucnosti) zase jen totéž.“

To, co vždy bylo a je společné pro lidi na celém světě, jsou tři přání: LÁSKA (dobré vztahy, přátelství), ZDRAVÍ a PENÍZE. Makrobiotika je pak jeden z prostředků, který nám pomáhá udržet si či obnovit právě stav zdraví. K nastolení rovnováhy a harmonie využívá energie v nás a kolem nás, a to včetně energie jídla a jednotlivých technologií při jeho zpracování. A ať se nám to líbí nebo ne, strava je každodenní součástí života, takže její skladbě a přípravě bychom měli nějakou pozornost věnovat. Má podstatný vliv na stav našeho fyzického těla. A o to, jako o příbytek naší duše, bychom se měli s láskou starat po všech stránkách.

Bohatost jídelníčku je závislá na kondici, konstituci a zdravotním stavu každého. Zároveň je makrobiotika jediný systém, který důsledně rozlišuje, zda jste muž, žena či dítě, jak aktivní zaměstnání či činnost provozujete, či jaké roční období právě probíhá. Pro vážně nemocné lidi je určena relativně striktní dieta, kterou se rozhodně nebudou řídit těhotné či kojící ženy, sportovci, fyzicky aktivní lidé, děti a mládež. Ty mají naopak talíř pestrý, vydatný, radostný. Někde mezi se pak nachází jídelníček pro lidi se sedavým zaměstnáním. Na toto téma budou detailnější články časem.

Nebojte se,  „…život makrobiotika se netočí jen kolem kurzů vaření a rozeznávání jednotlivých druhů řas po hmatu.“ (časopis Zrnění, č.1, podzim 2006, J.Jícha). To v našich krajích je často minimalizována právě pouze na jídlo a často se zapomíná, že to je především systém učící o příčinách a důsledcích. Je pak dobré praktikovat jí jako celek, v tom je její síla. Makrobiotika je totiž velmi široký obor či spíše životní styl, podporující stejnou měrou duchovní práci na sobě samém, stravu, meditaci, stejně tak pohyb a dechová cvičení. V tomto úžasném propojení se pak dějí zázraky, pokud jim k tomu sami pomůžeme.

Díky své individuálnosti dovoluje každému rozhodnout se, jak  hluboko se chce do ní ponořit a porozumět tak svému tělu, emocím, touhám a potřebám, jejich vzájemnému propojení a souvislostem. A toto pochopení pak praktikovat ve svém každodenním životě.  Nekonzumovat automaticky ani život, ani vztahy, ani jídlo. A být schopen tak činit s radostí a pro radost. Radost je základem jakékoli činnosti a proto se neviňte, že jste to do teď dělali špatně. Naopak poděkujte sami sobě, že to vaše tělo ještě vydrželo a poproste ho, ať to s vámi vydrží i nadále. Začněte něčím jednoduchým (viz článek Jak začít), zvládejte jednotlivé výzvy postupně. Nemá smysl ukousnout si velké sousto a pak mít pocit,  že to je nezvladatelné. A pokud uděláte chybu, nevadí. Příště se to určitě povede lépe.

A jedna upřímnost na závěr. Ačkoli jsou prokázány a lékařsky potvrzeny (více v připravovaném článku z Mezinárodní konference v Holandsku 2008) léčebné účinky makrobiotiky, nemusí být nutně cestou pro každého. Je to životní styl, ke kterému dospějete či nikoli. A pokud se nestane vaší cestou, nic se neděje. Nejste tím pádem ani horší ani lepší než ti, kteří se na tuto cestu vydali. Věřím, že se vám podaří najít jiná, která vás uspokojí stejně, jako mě makrobiotika.

A pokud se pro ní nadchnete, dejte pozor, ať se z vás nestanou rigidní fanatici, kteří druhé spíš zapudí než nadchnou. Neboť jestliže se vaši blízcí rozhodnou jít cestou jiných zkušeností, pak jim můžete pomoci jen v případě, že si vaši pomoc budou přát. Nejvyšší forma lásky a úcty k člověku je respektování jeho svobodné vůle.

„V ráji člověk žil s božím světlem a ochranou pro věčnost. Vyhnáním z něj mnoho ztratil. Poznal nemoc, bolest, smrt. Dostal však možnost časem se učit a chápat, aby se jednou obohacen moudrostí sám vrátil.“
Zuzana Terešová - Macrobios O makrobiotice